/public_html/wienkra_new/lib/smarty/plugins/function.eval.php:25 - trigger_error
/public_html/wienkra_new/tmp/templates_c/News^%%1B^1BB^1BB59F27%%module_db_tpl%3ANews%3BdetailPodstawowy.php:18 - smarty_function_eval
/public_html/wienkra_new/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/public_html/wienkra_new/lib/classes/module_support/modtemplates.inc.php:242 - fetch
/public_html/wienkra_new/lib/classes/class.CMSModule.php:2438 - cms_module_ProcessTemplateFromDatabase
/public_html/wienkra_new/modules/News/action.detail.php:63 - ProcessTemplateFromDatabase
/public_html/wienkra_new/lib/classes/class.CMSModule.php:1583 - include
/public_html/wienkra_new/modules/News/action.defaulturl.php:4 - DoAction
/public_html/wienkra_new/lib/classes/class.CMSModule.php:1583 - include
/public_html/wienkra_new/lib/classes/class.CMSModule.php:1628 - DoAction
/public_html/wienkra_new/plugins/function.content.php:100 - DoActionBase
/public_html/wienkra_new/tmp/templates_c/%%F1^F14^F14E9952%%tpl_body%3A35.php:61 - smarty_cms_function_content
/public_html/wienkra_new/lib/smarty/Smarty.class.php:1263 - include
/public_html/wienkra_new/index.php:268 - fetch
string(43) "Smarty error: eval: missing 'var' parameter"

GREE

Szkolenie z zakresu klimatyzatorów pokojowych

 • Normy oraz przepisy

 • wyjaśnienie podstaw chłodnictwa i klimatyzacji

 • opis technologii inwerterowej przedstawienie oferty urządzeń GREE

 • omówienie poprawności montażu

 • omówienie kodów błędów oraz rozwiązywanie problemów serwisowych

 • praktyczne zajęcia na działających urządzeniach

Szkolenie z zakresu klimatyzatorów komercyjnych

 • Normy oraz przepisy

 • wyjaśnienie podstaw chłodnictwa i klimatyzacji

 • opis technologii inwerterowej przedstawienie oferty urządzeń GREE

 • omówienie poprawności montażu

 • omówienie kodów błędów oraz rozwiązywanie problemów serwisowych

 • praktyczne zajęcia na działających urządzeniach

Szkolenie z zakresu systemów VRF - GREE GMV

 • Normy oraz przepisy

 • omówienie zasady działania oraz koncepcję systemów GMV GREE

 • omówienie poprawnych zasad montażu oraz uruchomienia

 • omówienie logiki działania poszczególnych funkcji urządzeń

 • omówienie kodów błędów oraz rozwiązywanie problemów serwisowych

 • praktyczne zajęcia na działających urządzeniach

Toshiba

Szkolenie z zakresu klimatyzatorów pokojowych Toshiba

 • Normy oraz przepisy
 • wyjaśnienie podstaw chłodnictwa i klimatyzacji
 • opis technologii inwerterowej przedstawienie oferty urządzeń Toshiba
 • omówienie poprawności montażu
 • omówienie kodów błędów oraz rozwiązywanie problemów serwisowych
 • praktyczne zajęcia na działających urządzeniach

Szkolenie z zakresu klimatyzatorów komercyjnych Toshiba

 • Normy oraz przepisy
 • wyjaśnienie podstaw chłodnictwa i klimatyzacji
 • opis technologii inwerterowej przedstawienie oferty urządzeń Toshiba
 • omówienie poprawności montażu
 • omówienie kodów błędów oraz rozwiązywanie problemów serwisowych
 • praktyczne zajęcia na działających urządzeniach

Szkolenie z zakresu systemów VRF - Toshiba GMV

 • Normy oraz przepisy
 • omówienie zasady działania oraz koncepcję systemów GMV Toshiba
 • omówienie poprawnych zasad montażu oraz uruchomienia
 • omówienie logiki działania poszczególnych funkcji urządzeń
 • omówienie kodów błędów oraz rozwiązywanie problemów serwisowych
 • praktyczne zajęcia na działających urządzeniach

Szkolenie z podstaw prawidłowego montażu

 • Normy oraz przepisy
 • Omówienie podstaw chłodnictwa i klimatyzacji,
 • Omówienie po prawości montażu
 • Omówienie zasad wykonywania instalacji freonowej oraz połączeń kielichowych
 • Omówienie zasad poprawnego wykonania instalacji zasilania oraz sterowania
 • Omówienie procedury uruchomienia urządzeń
 • Omówienie narzędzi niezbędnych do wykonania montażu urządzeń
 • omówienie kodów błędów oraz rozwiązywanie problemów serwisowych
 • Programy oraz narzędzia serwisowe
 • praktyczne zajęcia, montaż oraz uruchomienie urządzenia
Logo Wienkra

WIENKRA Sp. z o.o.

Tel. +48 12 428 55 00

e-mail: