Kurtyny powietrzne są stosowane do odseparowania jednego środowiska od drugiego. Tworzy to "kurtynę" z nawiewanego powietrza wzdłuż otwieranych drzwi. Ta niewidzialna "ściana" jest powietrzną barierą nie pozwalającą na infiltrację powietrza.

Kurtyna powietrzna
Logo Wienkra

WIENKRA Sp. z o.o.

Tel. +48 12 428 55 00

e-mail: