Wysokowydajny, trójrurowy system VRF z odzyskiem ciepła o wysokich współczynnikach COP oraz EER w warunkach częściowego obciążenia. Super heat recovery system
Logo Wienkra

WIENKRA Sp. z o.o.

Tel. +48 12 428 55 00

e-mail: