Dane urządzenia

Dane klienta ostatecznego / użytkownika

Dane zgłaszającego

Sposób dostawy części

Opis problemu

Wykonane czynności

Zamawiane części zamienne

Załączniki

Logo Wienkra

WIENKRA Sp. z o.o.

Tel. +48 12 428 55 00

e-mail: