Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
Dotycząca posiadanych danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:

1. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w Bazie Kontrahentów WIENKRA Sp. z o. o.

2. Administratorem Pani/Pana danych jest WIENKRA Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska 34a, NIP 679-000-56-43, KRS 0000135860.

3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów marketingowych i handlowych z kontrahentami w szczególności realizacji procesów marketingu bezpośredniego oraz internetowego, informowania o produktach znajdujących się w ofercie handlowej spółki WIENKRA Sp. z o.o., promocjach, wyprzedażach, konkursach, czy organizowanych szkoleniach.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych firmie windykacyjnej, księgowej, kancelarii prawnej, które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania lub innemu podmiotowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.

9. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez WIENKRA Sp. z o. o. prosimy o kontakt mailowy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji poprzez wysłanie informacji mailowej na adres: wienkra@wienkra.pl